Quotes

Meestal wordt gezegd dat men […] dingen doet om de tijd te doden: in werkelijkheid worden ze gedaan om de stilte te doden.

— Natalia Ginzburg, De kleine deugden, 85.

Ze dragen hun natuurlijke bekoring als een doordeweeks jasje.

— Peter Terrin, De gebeurtenis, 70.

Wat is een foto? Een stuk papier dat de fantasie levend houdt.

— Johan van der Keuken

Sinds de nacht dat Hitoshi stierf was het alsof mijn hart naar een andere wereld was gevlucht, en de weg terug niet meer kon vinden.

— Banana Hoshimoto, Moonlight Shadow

Het is het huis, veel meer nog dan onze ouders, dat de gelukkige tijd van onze eerste jeugd vertegenwoordigt; de ouders zelf zijn misschien maar elementen van die sfeer waarin men niets dan zichzelf zoekt van vroeger.

— E. du Perron, Het land van herkomst

Toon, desnoods een gebrekkige, maar vooruitstrevende smaak.

— Gerard Reve, De Avonden, hoofdstuk 8

Men mag denken wat men wil, maar onredelijk mag men nooit worden.

— Gerard Reve, De Avonden, hoofdstuk 9

You don’t change your reasoning just because your conclusion’s changed.

— John le Carré, Silverview

Emoties zijn als puur, schoon water in een vies glas.

— Kalonymus Kalman Sjapiro, geciteerd in Pieter van Os, Liever dier dan mens 69.

Het verschil tussen valse herinneringen en echte is net als het verschil tussen juwelen: ook daar lijken de valse de meest echte, de meest glanzende.

— Salvador Dalí

Avery was familiar with Leclerc’s habit of speech; there were times when he resorted entirely to oblique allusion, offering a raw material which the consumer, not the purveyor, must refine.

— John Le Carré, The looking glass war

Steeds minder denk ik wat ik hardop zeg

— Gerrit Komrij, Contragewicht uit: Luchtspiegelingen (2001)

Wenn der Vater ein gerechter Arbeiter ist und der Sohn wieder ein Arbeiter werden muß, weil man sich andere Versuchte einfach nicht leisten kann, so liegt das Unwürdige nicht in der Arbeit, nicht in der Art der Arbeit, sondern darin, daß der Sohn überhaupt keine Wahl hat.

— Max Frisch, Tagebuch 1946-1949, 147.

Vielleicht gehört es überhaupt zum Genuß des Lesens, daß der Leser vor allem den Reichtum seiner eignen Gedanken entdeckt.

— Max Frisch, Tagebuch 1946-1949 (1950), p. 105.

We liked one another as a way of liking ourselves.

— Rachel Cusk, Kudos, p. 69.

U ziet mystiek waar het in feite om mystificatie gaat.

— Thomas Mann, De toverberg (1924).

Sie kennen den Trick, in der Sklaverei Ihren Stolz zu bewahren.

— Thomas Mann, Der Zauberberg (1924), p. 151.

In der Therapie […] sollte es darum gehen, aus Überlebenden wieder Lebenden zu machen.

— Mascha Dabič, Reibungsverluste, p. 39.

“In my opinion,” said Lydgate, “legal training only makes a man more incompetent in questions that require knowledge a of another kind.

— George Eliot, Middlemarch (1871).

For we all of us, grave or light, get our thoughts entangled in metaphors, and act fatally on the strength of them.

— George Eliot, Middlemarch (1871).

Je woorden zo kiezen dat je ze bijna niet ziet staan.

Nog maar weinig mensen geloven in het bestaan van een ziel en toch blijven we vasthouden aan het idee dat ieder mens één kern heeft. Dit ingebakken idee dat iedereen één zelfidentiek bewustzijn heeft wekt bovendien de vrwachting dat dit bewustzijn consequent en consistent is: het maakt het onmogelijk om een persoon paradoxale eigenschappen toe te dichten. En toch ervaart iedereen met regelmaat conflicterende gevoelens.Je kunt wél angstig en moedig tegelijkertijd zijn (sterker nog: wie niet angstig is, kan niet moedig zijn), je kunt wel én ergens willen blijven, én weg willen.

— Lieke Marsman, Het tegenovergestelde van een mens, p. 78.

Op papier klonken de oplossingen en analyses die politicologen bedachten prachtig, in de praktijk — nou ja, in de praktijk bestond de praktijk nauwelijks.

— Lieke Marsman, Het tegenovergestelde van een mens, p. 19.

Mensen zijn niet alleen met elkaar verbonden door onderlinge harmonie. Een misschien nog nauwere band wordt geschapen door hun wonden.

— Haruki Murakami, De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren (Amsterdam, 2014) p. 302.

Denkwerk, mon cher, ligt slecht in de markt… Dat wat zijn gewicht in briljanten waard zou zijn, moeten we vaak voor een appel en een ei laten gaan.

— A.F. Pisemski, Dode zielen (1858) (Van Oorschot, Amsterdam, 1972), p. 194.

Wat de literatuur moet doen is de taal terugveroveren op het tuig.

— P.F. Thomése, VPRO gids, 2012-23, p. 10.

De modder op het kleed bij de buren, is geen zeep voor je eigen kleed.

— Willem Anker, Nova College Tour, september 2012

Es ist bemerkenswert, daß wir gerade von den Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach.

— Max Frisch, Tagebuch 1946-1949, 27.

Schreiben heißt: sich selber lesen.

— Max Frisch, Tagebuch 1946-1948, 19.

Er is geen beter medicijn tegen de gruwelen van deze wereld, […] dan de gruwelen uit het rijk der verbeelding.

— Benny Lindelauf, Hele verhalen voor een halve soldaat, 163.