Link: Coen Peppelenbos over dichten voor het volk

De een vond het optreden van Amanda Gorman bij Bidens inauguratie prachtig, de ander liet het koud.

Coen Peppelenbos zet het op het literaire weblog Tzum in een kader, en vergelijkt het met John Ewbank en onze dichters des vaderland (waaronder de pas aangetreden Lieke Marsman). Interessant betoog, waarbij hij wel grotendeels voorbijgaat aan het verschil tussen poëzie voor het oog en voor het oor.

Column: Coen Peppelenbos – De kracht van clichés – Tzum.info

Uitgelezen: Rob Savelsberg, Berlijn beweegt

Berlijn beweegt: Oude hoofdstad in een nieuw land Berlijn beweegt: Oude hoofdstad in een nieuw land by Rob Savelberg

My rating: 3 of 5 stars Dit boek over Berlijn is wat fragmentarisch: het lijkt er op dat het vooral bestaat uit samengevoegde krantenstukjes (de auteur schrijft voor De Telegraaf en de Groene Amsterdammer). Rob Savelsberg heeft goed de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in Duitsland en Berlijn in het bijzonder. Zo komen de verhouding tussen Ossi’s en Wessi’s, het rechts-extremisme, het verzet tegen de generatie van ‘68 en de RAF en de verhouding met de Polen uitgebreid aan de orde. View all my reviews »

Welke boeken vond ik het mooist in 2009?

Een boek dat bijna vernietigd was door de autoriteiten. Geeft een zeer rijk beeld van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. Al bij het lezen heb je het gevoel dat je het nog eens wil lezen.

Beschouwend werk, waarbij ik vooral De laatste restjes tropisch Nederland interessant vindt. Hierin wordt zowel over Hermans als over Suriname en de Antillen veel duidelijk.

Roman die laat zien hoe taal een intstrument is om een werkkamp te overleven.

Geeft inzicht hoe je met rede van het geloof, in dit geval het communisme, af kunt komen.

Brengen mensen zichzelf te gronde, of kunnen ze niet anders door de krachten van de samenleving?

Dit boek beschrijft op fascinerende wijze Moskou twintig jaar na de revolutie. Hoop op een glorieuze toekomst en de terreur blijken nauw verbonden. Want als het land logischer wijze op weg is naar wereldleiderschap op alle terreinen kan aan iedere tegenslag alleen (door het buitenland gevoede) sabotage aan ten grondslag liggen.

De werdegang van ABN Amro, waarbij vooral de psychologische compentent indruk maakt.

De DDR als reageerbuis.

De grote novelles van Toergenjew (met onder andere Roedin en Vaders en zonen). Puur vertellen.

Dit boek doet je begrijpen hoe infrastructurele keuzes in de negentiende eeuw nog steeds doorwerken.