The Stupidity of Computers

  • n+1: The Stupidity of Computers – David Auerbach betoogt dat wij de wereld steeds meer versimpelen om hem door computers te laten begrijpen. Hij beschrijft niet hoe dat kansen kan bieden aan degene die de classificaties doorgrondt.

    Het artikel geeft een mooi overzicht van artificiële intelligentie.

Ik hoor graag wat je ervan vindt