Bookmark: leerkrachtontwikkeling

 • Artikel van Marcel Schmeier in Basisschoolmanagement over leerkrachtontwikkeling. – "Ooit hoorde ik het verhaal van een leerkracht in groep 3 die
  jarenlang 25% van de kinderen niet op het gewenste leesniveau kreeg. Ouders bij het hek spraken hierover en wilden
  hun kind niet bij de leerkracht in de klas. Collega’s spraken
  erover in de teamkamer, maar durfden niets te zeggen om
  zodoende de werksfeer vooral gezellig te houden.
  Deze leerkracht werd het recht ontnomen om zichzelf te
  ontwikkelen. De kinderen werd het recht op goed onderwijs
  onthouden."

Bookmark: leerlingen vinden goede uitleg belangrijkste

  • Jongerenpanel 1Vandaag: goede uitleg is belangrijkste vaardigheid docent – Programma 1Vandaag heeft onderzocht wat jongeren belangrijk vinden bij docenten. Hoog scoren duidelijke uitleg, humor, enthousiasme en orde houden. Of ze een vak leuk vinden en hun best doen hangt voor een belangrijk deel af van de docent.

   Van de vaardigheden die de inspectie essentieel acht voor het leraarschap vinden leerlingen dat docenten meestal goed uitleggen. Minder vaak zijn ze positief over het actief betrekken van leerlingen bij de les en het creëren van een goede werksfeer.

 

Bookmark: hoe kan onderwijs beter, ook in grote instellingen?

  • Focus op onderwijs: animatie met Huib de Jong – Slecht onderwijs op grote instellingen komt door de bureaucratie en de kleilagen, zo is de overtuiging. Is dat wel zo? Prof. dr. Huib de Jong (voormalig Hogeschool van Utrecht, nu rector Hogeschool van Amsterdam) laat in een animatie zien een goede invulling van professionele ruimte, ook in grote instellingen, tot goed onderwijs kan leiden.

 

Bookmarks: sociale media in het onderwijs; Rechtschreibung; interview met Arnold Jonk; Thomas Friedman over onderwijs

 

 

  • Interview met Arnold Jonk in het Reformatorisch Dagblad – Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een drieluik over de inspectie. Laatste deel was een interview met hoofdinspecteur Arnold Jonk. Arnold maakte duidelijk dat als je de inspecteur wilt zien als adviseur, je ook moet accepteren dat hij wel eens over zaken begint die niet direct in een wettelijk kader passen.

 

 

Bookmarks: plastic & workflow

 • Een zee van plastic – Hoe aantrekkelijk is het goedkope plastic speelgoed niet om te geven. Marieke Monden beschrijft met welke brokken (of plastic resten) de ouders achterblijven.
 • Be Organized and Productive – The Hiltmon – Werkte ik voor mezelf (en 100% Windows-vrij), dan zag mijn workflow er ongeveer uit als die van Hilton Lipschitz.