Bookmark: hoe kan onderwijs beter, ook in grote instellingen?

    • Focus op onderwijs: animatie met Huib de Jong – Slecht onderwijs op grote instellingen komt door de bureaucratie en de kleilagen, zo is de overtuiging. Is dat wel zo? Prof. dr. Huib de Jong (voormalig Hogeschool van Utrecht, nu rector Hogeschool van Amsterdam) laat in een animatie zien een goede invulling van professionele ruimte, ook in grote instellingen, tot goed onderwijs kan leiden.

 

Ik hoor graag wat je ervan vindt